หน้าแรก

บ้านปาล์มนครินทร์
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปาล์มน้ำมัน ด้วยข้อมูลและประสบการณ์ในการทำแปลงเพาะและสวนปาล์มของบ้านปาล์มนครินทร์เอง ที่ทำให้ทราบถึงพันธุ์ปาล์มที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคอีสาน จากการทดลองปลูก ทำให้ทราบว่า "อูติ เทเนอร่า" เป็นพันธุ์ปาล์มอีกพันธุ์หนึ่งที่เหมาะสมกับพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ และภาคอีสาน เนื่องจากความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศของพื้นที่ได้ดี และการให้ผลผลิตที่คุ้มค่า บ้านปาล์มนครินทร์ จึงเลือกที่จะผลิตและจำหน่ายแต่กล้าปาล์มพันธุ์  "อูติ เทเนอร่า" เท่านั้น

บ้านปาล์มนครินทร์
เป็นแปลงเพาะชำกล้าปาล์มที่ได้รับอนุญาติจากกรมวิชาการเกษตร
-จำหน่ายกล้าปาล์มน้ำมัน ทั้งที่แปลงเป็นผู้เพาะชำเอง และสั่งมาจากแปลงเพาะภาคใต้ โดยเน้นเฉาะพันธุ์ของ อูติเทเนอร่า ของแท้เท่านั้น
-จำหน่ายวัสดุ ปุ๋ย เกี่ยวกับการทำสวนปาล์ม
-ตัวแทนจำหน่าย ปุ๋ยยอดอาหารพืช ตราฤาษีทรงนาคแต่เพียงผู้เดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- บริการออกแบบ วางแผน การทำสวนปาล์ม รวมทั้งจัดทำ ระบบน้ำสำหรับ  สวนปาล์มน้ำมัน

 

 

 

 

 

Visitors: 36,869